מערכת שעות מחוננים- 

מערכת יום ג.PNG
מערכת יום ד מחצית א.PNG
מערכת יום ו מחצית א.PNG

מערכת שעות מצטיינים-