מערכת שעות מחוננים- 

מערכת יום ד תשפב.JPG

מערכת שעות מצטיינים-