top of page
153562906_l.jpg

מרכז מטמון

מטמון.png

מרכז לטיפוח מחוננים ומצטיינים נתניה

בית
חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים

marketing.png

מרכז מטמון מתפלל בשעות קשות אלו יחד עם כל תושבי מדינת ישראל לשלומם ולביטחונם של חיילות וחיילי צה"ל, כוחות הביטחון, הפצועים והשבויים -
עם ישראל חי וינצח!

החזון שלנו

מרכז מטמון נתניה הינו המרכז העירוני הרשמי של משרד החינוך לתוכניות העשרה למחוננים ומצטיינים, ברוח חזון המרכז: "לתת מענה הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים מחוננים ומצטיינים תוך תרומה לקהילה".
המרכז פועל תוך שיתוף פעולה הדוק עם: האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, בתי-הספר המזינים מהעיר נתניה ומינהל החינוך בעיריית נתניה
המרכז פועל בשלושה צירים נושאיים: מדעים, אומנויות והומניסטיקה ובשלושה צירים אישיים: יכולות קוגניטיביות, מיומנויות חברתיות ומיומנויות רגשיות. הלמידה מעמיקה, מתרחבת וחוזרת באופן ספיראלי בכל נושא לאורך שנות הלימוד במרכז מכתה ג' ועד כתה ט'.
החינוך והלמידה הינם ערך חשוב עבורנו. גם חובת השמירה על החיים והבריאות היא ערך! 
גם בשנה מאתגרת זו, התלמידים ימשיכו בלימוד תהליך החקר. נמשיך לחבר את הנלמד בכיתות לתרומה לקהילה, נצא לסיורים שמתכתבים עם התוכן של הקורסים השונים, נגוון בפעילויות שוברות שיגרה, נעסוק בדילמות שונות, נכתוב רפלקציות על תהליכים שנחווה ונייצר תוצרים משמעותיים. במקביל התלמידים רוכשים מיומנויות חברתיות ורגשיות ובכלל זה ניסיון וכישורי מנהיגות, יוזמה ותרומה לקהילה.
גם השנה נמשיך בשיתוף הפעולה עם הפלנתניה בכל נושא החלל. הפדגוגיה במרכז תתבסס על פרויקטים המאפשרים הקניית מיומנויות, חשיבה יצירתית, ביקורתית ומדעית, עבודת צוות, מנהיגות ועיסוק בערכים במקביל לפיתוח המיומנויות הרגשיות והחברתיות.

תלמידים.jpg
binoculars.png
treasure.png
chuttersnap-aku7Zlj_x_o-unsplash.jpg

צור קשר

תודה! נשוב אליך בהקדם

צור קשר
bottom of page