top of page

הצוות החינוכי במרכז מטמון הוא צוות מיומן ומנוסה. לכל מורה יש את תחום התמחותו, אופני ההוראה ודרכי ההוראה המייחדים אותו. עם המורים הללו אנחנו סמוכים ובטוחים כי תלמידי יום ההעשרה ילמדו בשקיקה את התכנים המשלבים: מדע, אומנות, הומניסטיקה וקורסים בין תחומיים.
הצוות החינוכי עובר במהלך השנה השתלמויות וקורסים שונים בפיתוח והוראת התלמידים המחוננים והמצטיינים.

הצוות החינוכי
 והקורסים בתוכנית

טלי.jpg

טלי אביעזר
מזכירת מצטיינים

bottom of page