top of page

עמית רומנו - מנהל המרכז

מנהל את מרכז מטמון זו השנה השישית. בעל תואר ראשון בהצטיינות בארכיאולוגיה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בהצטיינות במינהל ומנהיגות בחינוך מאוניברסיטת ת"א. לאחר שנים של מחקר אקדמי ועבודת שטח כארכיאולוג עשיתי, לפני כעשרים שנה, הסבה מעיסוק בחקר העבר לטיפוח דור העתיד. במסגרת עבודתי החינוכית שמשתי כרכז פדגוגי, מוביל ניסוי בגף לניסויים ויזמות, מנהל שכבה, מחנך ומורה להיסטוריה, אזרחות וגאוגרפיה. חינכתי כיתות מצטיינים (תכנית נחשון) וכיתות מחוננים. מעביר השתלמויות מורים בלמידה מבוססת פרויקטים (P.B.L) והקניית מיומנויות המאה ה-21. שימשתי גם כמדריך ארצי באגף למחוננים ומצטיינים בתוכנית נחשון ובמנהלת התוכנית וכיום זכיתי ב"מטמון".

6-2015.jpg
bottom of page