top of page

סיגלית גלרון - יועצת מצטיינים

בוגרת תואר שני בייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל-אביב במסלול עם תזה בנושא "השפעת הקבצת מחוננים בכיתות מיוחדות על מרכיבים לא אינטלקטואליים". בוגרת תואר ראשון בייעוץ חינוכי וקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. בוגרת תעודת הוראה במכללת בית ברל. עובדת כיועצת חינוכית החל משנת 1999. בשנתיים האחרונות אני עובדת כיועצת חינוכית במרכז מחוננים ומצטיינים בכפר סבא, ובתוכניות "אלפא" ו"אידאה", מטעם מרכז מדעני העתיד, באוניברסיטת תל אביב.

תמונה סיגלית גלרון.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

מהיועצת אליכם

מרכז מטמון תופס מקום משמעותי וחוויתי עבור הילדים המצטיינים- מקום שהם מגיעים אליו בציפייה ובשמחה. ביום זה התלמידים נחשפים לתחומים מגוונים ומאתגרים, ושוהים בחברת ילדים נוספים בעלי כישורים גבוהים הדומים להם. בנוסף, אנו גאים לראות את הקשרים החברתיים היפים שנרקמים בין ילדים הבאים ממגוון של בתי-ספר מכל רחבי העיר. אנו ערים לעובדה כי לילדים המצטיינים צרכים חברתיים ורגשיים מיוחדים ולכן אנו נותנים מענה הולם אף להיבטים אלו. נמשיך לטפח את הסביבה החברתית- רגשית לצד טיפוח המצוינות האישית, ונשאף להמשיך ולשמר את המרכז כמקום שבו משולבים יחדיו ערכים של סקרנות, מצוינות, כבוד הדדי וסובלנות.

אני מזמינה אתכם, לעדכן בכל מידע רלוונטי ולראות בנו כתובת שאליה תוכלו לפנות בכל שאלה או היוועצות. שיתוף פעולה בין צוות המרכז ואתכם ההורים, מסייע רבות לשילובם המוצלח והמיטבי של ילדכם/ילדתכם במסגרת שלנו ואף מעבר לכך.

Technology Class
bottom of page