top of page

ליאת עמית - יועצת מחוננים

בעלת תואר ראשון בייעוץ ותעודת הוראה באוניברסיטת בר אילן. תואר שני בייעוץ באוניברסיטת חיפה. ניסיון רב במתן ייעוץ במסגרות למחוננים במרכזים, בתי-ספר יסודיים וחטיבת ביניים. במהלך  שנים רבות עוסקת גם בתפקידי הדרכה בתחום החינוך, ייעוץ לפרט וייעוץ למערכות חינוך.

ליאת עמית- יועצת.jpg

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

תקשורת במעגל: לכיתות ג' ולכיתות ה'-ו'

הקורס יעסוק בטיפוח האינטליגנציה הרגשית והחברתית של התלמידים- יושם דגש על גיבוש ושיפור התקשורת האישית והתקשורת בין חברי הקבוצה.

במסגרת הקורס ייחשפו התלמידים למיומנויות ולתכנים הקשורים לתקשורת בין-אישית ותוך אישית בדרך יצירתית, מגוונת וחווייתית. במהלך המפגשים נעבוד בתוך המעגל  על פיתוח המודעות העצמית של כל פרט כלפי תכונותיו ואופיו ונעודד ביטוי של רגשות, תחושות ומחשבות אישיים. כמו כן נעסוק בפיתוח יכולות אישיות וקבוצתיות לקיום אפיקי תקשורת בין-אישית העשויים לסייע לתלמידים לחזק את קשריהם החברתיים ולהקנות ערכים החשובים בחברה. התלמידים ילמדו על סוגי תקשורת שונים, ניהול שיח מקדם, חשיבה חיובית, שיתוף פעולה בקבוצה, חשיבות ומשמעות של שפת הגוף ועוד. כל הנושאים יועברו באמצעות כלים שונים מילוליים ובלתי מילוליים( קלפים, דיונים, משחקים וכד').

Image by Clay Banks
bottom of page