top of page

תוכנית המחוננים

מטמון.png

תלמידים חדשים

תלמידי כתה ג' ותלמידים חדשים שעברו את מבחן המחוננים יוזמנו טלפונית ו/או בדוא"ל לשיחות אישיות יחד עם הוריהם. השיחות יתקיימו בשעות אחה"צ. תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים מתבקשים להעביר בשיחות אלו את המסמכים שהוגשו לוועדת ההתאמות (כגון: אבחון מקצועי, חוות דעת של ביה"ס). כמו-כן, תלמידים אחרים בעלי לקויות למידה או צרכים מיוחדים אחרים נודה מראש על מסירת מידע שיסייע לשילובם המיטבי במרכז.

אופן הלימוד

הלימודים במרכז מטמון מותאמים לצרכים והמאפיינים הייחודיים של המחוננים וכוללים שיטות למידה מגוונות: למידה פרונטאלית, למידה בקבוצות, חקר אישי וקבוצתי, למידה מבוססת פרויקטים, דיון בדילמות, הרצאות, למידה חוץ כיתתית (סיורים וטיולים), למידה מרחוק. אין במרכז שעורי בית או מבחנים אך יש עבודות (חקר בעיקר) שעל התלמידים להכין גם בבית כחלק מדרישות הקורסים השונים. תרומה פעילה לחברה היא חלק מהתפיסה הערכית והפדגוגית של המרכז ולכן מחייבת את התלמידים. לתלמידי כיתות המחוננים ההשתתפות בפעילות מרכז מטמון הינה חלק בלתי נפרד מהלימודים בכיתה. ההשתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום הורים.

למידה במצבי חירום

מרכז מטמון הינו מוסד לימודים רשמי של משרד החינוך. אנו מחויבים לפעול בעתות שיגרה וחירום בהתאם להוראות הפעולה המפורסמות ע"י משרד החינוך. אי לכך, במצב חירום מתמשך נלמד באופן מקוון ו/או היברידי. ימי לימוד אלו נכללים במספר המפגשים השנתי, על אף שיתכנן ויהיו שינויים במערכת הרגילה ובשעות הלימוד. מורי המרכז נערכים להוראה משמעותית מרחוק והתאמה של הקורסים השונים ללמידה מרחוק. בנוסף, נבנית תוכנית חברתית ורגשית למתן מענה לאספקטים אלו גם במצב של למידה מרחוק.

מסלולי למידה נוספים למחוננים -חט"ב ותיכון

אקדמיה בתיכון, אלפא, אודיסאה, נבחן צעיר הן כולן תכניות שונות העומדות בפני מחוננים בגילאי החטיבה והתיכון. בקישור זה תוכלו להכיר אותן , ולקבל תשובות על השאלות החשובות – מה הן נותנות, למי הן מתאימות, וכמה זה עולה?

GetImage%20(4)_edited.jpg
bottom of page