תוכנית המצטיינים

תלמידים חדשים

תלמידי כתה ג' ותלמידים חדשים נוספים שעברו את מבחן המצטיינים יקלטו למרכז לאחר ביצוע רישום ותשלום. תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים מתבקשים להעביר בשיחות אלו את המסמכים שהוגשו לוועדת ההתאמות (כגון: אבחון מקצועי, חוות דעת של ביה"ס). כמו כן, תלמידים אחרים בעלי לקויות למידה או צרכים מיוחדים אחרים נודה מראש על מסירת מידע שיסייע לשילובם המיטבי במרכז.​

אופן הלימוד

הלימודים במרכז מטמון מותאמים לצרכים והמאפיינים הייחודיים של המצטיינים וכוללים שיטות למידה מגוונות: למידה פרונטאלית, למידה בקבוצות, חקר אישי, למידה מבוססת פרויקטים, דיון בדילמות, הרצאות, למידה חוץ כיתתית (סיורים וטיולים), למידה מרחוק. אין במרכז שעורי בית או מבחנים אך יש עבודות שעל התלמידים להכין או להשלים בבית כחלק מדרישות הקורסים השונים.

למידה במצבי חירום ובתקופת קורונה

מרכז מטמון הינו מוסד לימודים רשמי של משרד החינוך. אנו מחויבים לפעול בעתות שיגרה וחירום בהתאם להוראות הפעולה המפורסמות ע"י משרד החינוך. אי לכך, יש סיכוי שבעקבות משבר הקורונה המתמשך נלמד באופן מקוון ו/או היברידי. ימי לימוד אלו נכללים במספר המפגשים השנתי, על אף שיתכנן ויהיו שינויים במערכת הרגילה ובשעות הלימוד. מורי המרכז נערכים להוראה משמעותית מרחוק והתאמה של הקורסים השונים ללמידה מרחוק. בנוסף, נבנית תוכנית חברתית ורגשית למתן מענה לאספקטים אלו גם במצב של למידה מרחוק.

IMG_8071.JPG